Summary

SNSPA, prin Centrul pentru promovarea Participării și Democrației (CPD) implementează, în calitate de Partener, proiectul THESEUS. „Connect the Disconnections – from Disparate Data to Insightful Analysis”/ „Conectați deconectările – de la date disparate la analize profunde”, finanțat prin mecanismul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Scopul proiectului este acela de a oferi viitorilor specialiști în științe sociale, securitate și apărare, dar și din alte domenii esenţiale ale societăţii instrumente adecvate pentru a înțelege, a corela și a extinde cunoștințele în domeniul datelor (Big Data).

Proiectul reunește experți din diferite domenii (IT, drept, intelligence, științe politice, științe ale comunicării), integrând expertiza acestora pentru a dezvolta un curs universitar inovativ, menit să ofere viitorilor absolvenți competențe și abilități pentru a înțelege principiile de lucru și procesele Big Data, pentru a putea extrage cunoștințe relevante folosind seturi potrivite de date și informații și pentru a putea elabora, astfel, modele adaptative de acțiune.

Concret, proiect vizează construirea și susținerea unui curs format din patru module, orientate spre cunoașterea, conștientizarea și înțelegerea unor procese precum colectarea, prelucrarea și analiza datelor, cu respectarea principiilor etice și a legislației în domeniu.

Grupul țintă este format din viitori experți și cercetători în domeniul științelor sociale, specialiști și decidenți publici și viitori practicieni în domeniul securității naționale.

Reușita proiectului este asigurată de colaborarea următorilor partaneri: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU), Universitatea din Malta și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Detalii, pe site-ul oficial al proiectului: www.project-theseus.eu/